شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

رتبه محل قبولي MBA


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391

 
رتبه
محل قبولی
48
دانشگاه تهران روزانه گرایش مدیریت عملیات محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
86
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رشته MBEروزانه
88
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رشته MBEروزانه
151
دانشگاه علوم اقتصادی شبانه گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
270
دانشگاه شاهرود روزانه
284
دانشگاه سمنان روزانه گرایش مدیریت بازاریابی
366
دانشگاه سمنان روزانه گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
377
دانشگاه اصفهان مجازی شیوه آموزش محور
424
دانشگاه شاهرود روزانه شیوه آموزش محور
468
دانشگاه اصفهان مجازی شیوه آموزش محور
540
دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل (غیرانتفاعی) با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
545
دانشگاه پیام نور-مرکز تهران شیوه آموزش محور
721
دانشگاه اصفهان مجازی شیوه آموزش محور
914
مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز-تهران شیوه آموزش محور
1009
مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز-تهران شیوه آموزش محور
 
رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up