شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

رتبه محل قبولي مديريت اجرايي


مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت اجرايي در كنكور كارشناسي ارشد سال 1391
 
رتبه
محل قبولي
5
دانشگاه تهران روزانه
9
دانشگاه شهيد بهشتي روزانه
12
دانشگاه علامه طباطبايي روزانه فقط مرد
20
دانشگاه شهيد بهشتي روزانه
21
دانشگاه تهران شبانه ترم بهمن
22
دانشگاه تهران شبانه ترم بهمن
25
دانشگاه تهران شبانه ترم بهمن
33
دانشگاه علامه طباطبايي روزانه فقط زن
56
دانشگاه علم و صنعت ايران روزانه فقط مرد
63
دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالي قم) روزانه گرايش مديريت استراتژيك
70
دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
133
دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالي قم) مجازي گرايش بازاريابي و صادرات- شيوه آموزش محور
143
سازمان مديريت صنعتي تهران(غير انتفاعي)
158
دانشگاه يزد روزانه توليد و عمليات-شيوه آموزش محور
171
دانشگاه يزد شبانه
185
موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين
202
دانشگاه هرمزگان- بندرعباس شبانه
254
دانشگاه پيام نور-مركز ساري
263
دانشگاه پيام نور-مركز تهران
294
دانشگاه پيام نور-مركز كرج
326
دانشگاه پيام نور-مركز تهران شيوه آموزش محور
376
دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالي قم) مجازي گرايش بازاريابي و صادرات- شيوه آموزش محور
388
موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين
416
دانشگاه اصفهان مجازي شيوه آموزش محور
518
دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالي قم) مجازي گرايش بازاريابي و صادرات- شيوه آموزش محور
533
دانشگاه پيام نور- مركز بندرعباس(واحد قشم)
618
دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالي قم) مجازي گرايش بازاريابي و صادرات- شيوه آموزش محور
680
دانشگاه پيام نور-مركز ساوه شيوه آموزش محور
746
دانشگاه اصفهان مجازي شيوه آموزش محور
770
دانشگاه پيام نور- مركز بندرعباس(واحد قشم) آموزش محور
818
دانشگاه پيام نور-مركز تهران مجازي شيوه آموزش محور
915
دانشگاه اصفهان مجازي شيوه آموزش محور
1050
دانشگاه پيام نور-مركز كرج مجازي شيوه آموزش محور
1272
دانشگاه پيام نور-مركز ورامين مجازي شيوه آموزش محور
1331
دانشگاه پيام نور-مركز ساوه مجازي شيوه آموزش محور
1360
دانشگاه پيام نور-مركز ساوه مجازي شيوه آموزش محور
1571
دانشگاه پيام نور-مركز ورامين مجازي شيوه آموزش محور
1641
دانشگاه پيام نور-مركز بابل مجازي شيوه آموزش محور
1646
دانشگاه پيام نور-مركز ورامين مجازي شيوه آموزش محور
1810
دانشگاه پيام نور-مركز ساوه مجازي شيوه آموزش محور
1869
دانشگاه پيام نور-مركز بابل مجازي شيوه آموزش محور
1941
دانشگاه پيام نور-مركز بابل مجازي شيوه آموزش محور
1958
دانشگاه پيام نور-مركز ساوه مجازي شيوه آموزش محور
2042
دانشگاه پيام نور-مركز گرمسار مجازي شيوه آموزش محور
2121
دانشگاه پيام نور-مركز گرمسار مجازي شيوه آموزش محور
 
 
مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت اجرايي در كنكور كارشناسي ارشد سال 1390
 
 رتبه كل
رتبه پيام نور
تراز
محل قبولي
5
-
8443
دانشگاه تهران - روزانه
6
4
8404
دانشگاه تهران - روزانه
8
-
8205
دانشگاه تهران روزانه (دانشكده فني) گرايش مديريت عمليات
49
27
7254
دانشگاه تهران (قم) روزانه
62
36
7150
دانشگاه علم و صنعت روزانه فقط مرد
65
39
7137
دانشگاه مازندران بابلسر روزانه
68
41
7122
دانشگاه تهران (قم) روزانه
84
51
7000
دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
92
-
6940
دانشگاه تهران (قم) شبانه
94
-
6930
دانشگاه يزد روزانه گرايش توليد و عمليات
104
-
6873
دانشگاه علامه شبانه آموزش محور
112
-
6836
دانشگاه سمنان روزانه
113
66
6835
دانشگاه شهيد باهنر كرمان روزانه
118
-
-
دانشگاه فردوسي مشهد شبانه
127
75
6737
دانشگاه مازندران بابلسر شبانه
136
80
6707
دانشگاه سمنان شبانه
138
82
6696
دانشگاه سمنان شبانه
146
86
6662
سازمان مديريت صنعتي تهران
160
-
-
دانشگاه هرمزگان بندرعباس - روزانه
168
98
6579
سازمان مديريت صنعتي تهران
187
-
6491
سازمان مديريت صنعتي تهران
196
114
6464
پيام نور تهران
238
-
-
موسسه غيرانتفاعي دانش البرز قزوين
265
155
6310
پيام نور بابل
303
-
-
پيام نور بابل
326
195
6181
پيام نور تهران (واحد كرج)
393
-
6054
دانشگاه تهران مجازي آموزش محور
397
246
6052
پيام نور ساوه
407
254
6044
پيام نور بابل
425
268
6024
پيام نور تهران (واحد كرج)
444
281
5993
پيام نور تهران (واحد كرج) آموزش محور
455
-
5985
دانشگاه تهران مجازي آموزش محور
466
298
5968
پيام نور بابل
503
322
5915
دانشگاه تهران مجازي آموزش محور
519
331
5890
پيام نور ورامين
519
331
5890
پيام نور ورامين
572
364
5836
پيام نور ساوه
604
387
5809
دانشگاه اصفهان مجازي آموش محور
613
-
-
پيام نور گرمسار
641
412
5759
پيام نور بابل
648
416
5754
پيام نور ورامين
986
660
5419
پيام نور ورامين آموزش محور
1010
679
5405
پيام نور بابل آموزش محور
1028
-
-
پيام نور تهران واحد كرج مجازي آموزش محور
1031
695
5391
پيام نور تهران واحد كرج مجازي آموزش محور
1128
-
5326
پيام نور تهران واحد كرج مجازي آموزش محور
1184
805
5295
پيام نور گرمسار آموزش محور
1208
823
5280
پيام نور بابل آموزش محور
1208
823
5280
دانشگاه علم و صنعت مجازي آموزش محور
1260
856
5244
پيام نور بندرعباس (واحد قشم) آموزش محور
1664
1150
5011
پيام نور گرمسار مجازي آموزش محور
1692
1170
4993
پيام نور بابل مجازي آموزش محور
1841
1283
4918
پيام نور بندرعباس (واحد قشم) مجازي آموزش محور
 
 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up