جمعه ٧ فروردین ١٣٩٤

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

منابع کنکور کارشناسي ارشد کامپيوتر و فناوري اطلاعات


 

دروس زبان عمومي و تخصصي
 
زبان عمومی 
کتاب ارشد زبان عمومی (مولف: دکتر بابک رستمی قراگزلو انتشارات نصیر)

زبان تخصصي
کتاب ارشد زبان تخصصی (مولفین: دکتر ارسطو خلیلی فر و دکتر فائقه شاه حسینی انتشارات راهیان ارشد )

 
دروس مشترک
 
ساختمان‌ گسسته
کتاب ارشد ساختمان گسسته (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
جزوه ارشد ساختمان گسسته (مولف: هادی یوسفی موسسه آموزش عالی آزاد مهستان) 
ساختمان گسسته (مولف: گریمالدی) 
 
ساختمان‌داده‌ها
کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف:  محسن طورانی انتشارات پارسه)
جزوه ارشد ساختمان داده ها (مولف: هادی یوسفی موسسه آموزش عالی آزاد مهستان) 
ساختمان داده ها (مولفین: CLRS) 
 
طراحي الگوريتم
کتاب ارشد طراحي الگوريتم  (مولف: قلی زاده انتشارات پارسه)
جزوه ارشد طراحي الگوريتم  (مولف: هادی یوسفی موسسه آموزش عالی آزاد مهستان) 
طراحي الگوريتم  (مولفین: CLRS) 
 

مهندسي نرم‌افزار

 مهندسي نرم افزار (مولف: دکتر ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان) 
مهندسي نرم افزار (مولف: راجر اس. پرسمن ویراست هفتم انتشارات شهیر مک گراو-هیل) 
 
 
 
شبكه‌هاي كامپيوتري
کتاب ارشد شبكه‌هاي كامپيوتري (دکتر حقیقت انتشارات پارسه)

شبكه‌هاي كامپيوتري(مولفین: کراس و راس) 
شبكه‌هاي كامپيوتري(مولف: گارسیا) 
شبكه‌هاي كامپيوتري(مولف: تنن بام) 

دروس تخصصي گرایش های امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری
 
هوش‌مصنوعي 
کتاب ارشد هوش‌مصنوعي (مولفین: دکتر روح اله عبدی پور و دکتر ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
هوش مصنوعی راسل و نورویک ترجمه جعفرنژاد قمی

پايگاه داده‌ها
 
کتاب پایگاه داده های دکنر روحانی و تست مقسمی
 

سيستم‌عامل 
کتاب ارشد سيستم عامل (مولف: دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه) 
کتاب ارشد سيستم عامل (مولف: دکتر ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
جزوه ارشد سيستم عامل (مولف: دکتر ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)  

 

دروس تخصصي گرایش های
تجارت الکترونیکی 
مهندسی فناوری اطلاعات شامل زیر گرایش های
مهندسی فناوری اطلاعات
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up