جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

منابع رشته مدیریت پروژه


منابع رشته مدیریت پروژه و ساخت
درس زبان عمومی و تخصصی:
1.      504 absolutely essential words
2.      Essential words for the TOEFL – steven J. Matthiesen, M.A.
3.       فرهنگ تصویری معماری فرانسیس د. ک. چینگ ترجمه محمد احمدی نژاد نشر خاک
4.       زبان تخصصی پیشرفته معماری محمدجواد مهدوی نژاد انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
5.       زبان تخصصی معماری فرهادی
6.       زبان عمومی انگلیسی عمومی گرامر مهرداد امیری
7.       زبان انگلیسی عمومی لغت مهرداد امیری
8.       1100 واژه (منبع کمکی)
درس ایستایی و فن ساختمان:
9.       درک رفتار سازه ها ترجمه دکتر محمود گلابچی انتشارات دانشگاه تهران
10.   سازه در معماری – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
11.   معمار، مهندس، ساختار – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
12.   سازه های مشبک فضایی – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
13.   سیستم های ساختمانی آینده – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
14.   ساختمان ها چگونه عمل می کنند – ترجمه دکتر محمود گلابچی و دکتر کتایون تقی زاده – انتشارات دانشگاه تهران
15.   فناوری های نوین ساختمانی – تالیف دکتر محمود گلابچی ودکتر حامد مظاهریان – انتشارات دانشگاه تهران
16.   استاتیک کاربردی – تالیف دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
17.   مقاومت مصالح کاربردی – تالیف دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
18.   سازه به مثابه معماری – ترجمه دکتر محمود گلابچی، احسان سروش نیا
19.   طراحی لرزه ای برای معماران – ترجمه دکتر محمود گلابچی
20.   طراحی ساختمان های فولادی – دکتر محمود گلابچی
21.   طراحی ساختمان های بتنی – دکتر محمود گلابچی
22.   پوسته ها و سازه های ورق تاشده – دکتر محمود گلابچی
23.   سازه های پارچه ای کششی – دکتر محمود گلابچی
24.   پل های ایران و جهان – دکتر محمود گلابچی
25.   سازه های ساختمان بلند – ولف گانگ شولر – ترجمه دکتر حجت الله عادلی – انتشارات دهخدا
26.   نانوفناوری – گلابچی
27.   مبانی سازه برای معماران – گلابچی
28.   معماری دیجیتال گلابچی
29.   جزئیات ارتقادهنده معماری- دکتر گلابچی، احسان سروش نیا
30.   طبیعت، منبع الهام – دکتر گلابچی
31.   جزوات دکتر گلابچی دانشگاه تهران
درس مدیریت کارگاهی:
32.   مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فن آوری اطلاعات – دکتر محمود گلابچی
33.   سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان – دکتر محمود گلابچی و مهندس امیر فرجی
34.   روش طرح و ساخت با رویکردهای Bridging , Turnleey , BOT , EPC – دکتر محمود گلابچی و مهندس امیر فرجی
35.   فن آوری اطلاعات IT – دکتر محمود گلابچی
36.   مدیریت استراتژیک پروژه – دکتر محمود گلابچی
37.   مبانی مدیریت پروژه – دکتر محمود گلابچی
38.   مدیریت و کنترل پروژه – علی حاج شیرمحمدی
39.   فهرست بهای ابنیه – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
40.   موافقتنامه – شرایط عمومی و خصوصی پیمان – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
41.   اصول مدیریت پروژه های عمرانی امیر لطفی (منبع کمکی)
42.   راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه محسن ذکایی آشتیانی و سید حسن حسینی (منبع کمکی)
43.   برنامه ریزی و کنترل پروژه محمود نادری پور (منبع کمکی)
درس مواد و مصالح:
44.   مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی – انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – فقط فصل های 2، 4، 5، 9 و 26
45.   مبحث 5 مقررات ملی ساختمان
46.   مصالح و ساختمان – سام فروتنی
47.   درک رفتار سازه ها – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
48.   سازه در معماری – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
49.   ساختمان ها چگونه عمل می کنند – ترجمه دکتر محمود گلابچی و دکتر کتایون تقی زاده – انتشارات دانشگاه تهران
50.   فناوری های نوین ساختمانی – تالیف دکتر محمود گلابچی ودکتر حامد مظاهریان – انتشارات دانشگاه تهران
51.   طراحی ساختمان های فولادی – دکتر محمود گلابچی
52.   طراحی ساختمان های بتنی – دکتر محمود گلابچی
53.   سایر کتاب های گلابچی
54.   نانوفناوری – گلابچی
درس سیستم های ساختمانی:
55.   درک رفتار سازه ها ترجمه دکتر محمود گلابچی انتشارات دانشگاه تهران
56.   سازه در معماری – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
57.   معمار، مهندس، ساختار – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
58.   سازه های مشبک فضایی – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
59.   سیستم های ساختمانی آینده – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
60.   ساختمان ها چگونه عمل می کنند – ترجمه دکتر محمود گلابچی و دکتر کتایون تقی زاده – انتشارات دانشگاه تهران
61.   فناوری های نوین ساختمانی – تالیف دکتر محمود گلابچی ودکتر حامد مظاهریان – انتشارات دانشگاه تهران
62.   استاتیک کاربردی – تالیف دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
63.   مقاومت مصالح کاربردی – تالیف دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
64.   سازه به مثابه معماری – ترجمه دکتر محمود گلابچی، احسان سروش نیا
65.   طراحی لرزه ای برای معماران – ترجمه دکتر محمود گلابچی
66.   طراحی ساختمان های فولادی – دکتر محمود گلابچی
67.   طراحی ساختمان های بتنی – دکتر محمود گلابچی
68.   پوسته ها و سازه های ورق تاشده – دکتر محمود گلابچی
69.   سازه های پارچه ای کششی – دکتر محمود گلابچی
70.   پل های ایران و جهان – دکتر محمود گلابچی
71.   سازه های ساختمان بلند – ولف گانگ شولر – ترجمه دکتر حجت الله عادلی – انتشارات دهخدا
72.   نانوفناوری – گلابچی
73.   مبانی سازه برای معماران – گلابچی
74.   معماری دیجیتال گلابچی
75.   جزئیات ارتقادهنده معماری- دکتر گلابچی، احسان سروش نیا
76.   طبیعت، منبع الهام – دکتر گلابچی
77.   جزوات دکتر گلابچی دانشگاه تهران
درس طراحی فنی و اجزای ساختمان:
78.   جزئیات معماری ساختمان های آجری (نشریه 92) انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
79.   آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 84-2800) مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز
80.   عناصر و جزئیات سید محمدحسن کزازی انتشارات پوران پژوهش
81.   عناصر و جزئیات – رشته نقشه کشی معماری – شاخه آموزش فنی و حرفه ای – شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
82.   جزوات عناصر و جزئیات دانشگاه تهران
83.   درک رفتار سازه ها ترجمه دکتر محمود گلابچی انتشارات دانشگاه تهران
84.   سازه در معماری – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
85.   معمار، مهندس، ساختار – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
86.   سازه های مشبک فضایی – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
87.   سیستم های ساختمانی آینده – ترجمه دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
88.   ساختمان ها چگونه عمل می کنند – ترجمه دکتر محمود گلابچی و دکتر کتایون تقی زاده – انتشارات دانشگاه تهران
89.   فناوری های نوین ساختمانی – تالیف دکتر محمود گلابچی ودکتر حامد مظاهریان – انتشارات دانشگاه تهران
90.   استاتیک کاربردی – تالیف دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
91.   مقاومت مصالح کاربردی – تالیف دکتر محمود گلابچی – انتشارات دانشگاه تهران
92.   سازه به مثابه معماری – ترجمه دکتر محمود گلابچی، احسان سروش نیا
93.   طراحی لرزه ای برای معماران – ترجمه دکتر محمود گلابچی
94.   طراحی ساختمان های فولادی – دکتر محمود گلابچی
95.   طراحی ساختمان های بتنی – دکتر محمود گلابچی
96.   پوسته ها و سازه های ورق تاشده – دکتر محمود گلابچی
97.   سازه های پارچه ای کششی – دکتر محمود گلابچی
98.   پل های ایران و جهان – دکتر محمود گلابچی
99.   سازه های ساختمان بلند – ولف گانگ شولر – ترجمه دکتر حجت الله عادلی – انتشارات دهخدا
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان:
100.                       اقلیم و معماری مرتضی کسمائی نشر خاک
101.                       طراحی اقلیمی دونالد واتسون، کنت لبز ترجمه وحید قبادیان، محمد فیض مهدوی انتشارات دانشگاه تهران
102.                       مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی + راهنمای مبحث نوزدهم
103.                       بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران – دکتر وحید قبادیان – انتشارات دانشگاه تهران
104.                       مبانی فیزیک ساختمان 2 (تنظیم شرایط محیطی) – دکتر زهرا قیابکلو
105.                       برنامه ریزی انرژی در ایران – دکتر شاهین حیدری – انتشارات دانشگاه تهران
106.                       آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم – دکتر محمود رازجویان – انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی
107.                       گرمایش، سرمایش، روشنایی – نربرت لکنر – انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز
108.                       اصول و کاربرد انرژی خورشیدی اصغر حاج سقطی
109.                       معماری خورشیدی غیرفعال ادوارد مازریا ترجمه بیژن آقازاده (منبع کمکی)
110.                       جزوات تنظیم شرایط محیطی دکتر حریری، دکتر حیدری، دکتر قیابکلو
111.                       طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها – محمدرضا سلطاندوست – ناشر: یزدا
112.                       تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری – محمدرضا سلطاندوست – ناشر: یزدا
113.                       مبانی فیزیک ساختمان 1 (آکوستیک) – دکتر زهرا قیابکلو – انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
114.                       مبانی فیزیک ساختمان 3 (روشنایی الکتریکی) – قیابکلو
115.                       جزوه نور – دکتر زهرا قیابکلو – دانشگاه تهران
116.                       معماری و روشنایی دکتر شاهین حیدری انتشارات دانشگاه تهران
117.                       مقاله های دکتر شاهین حیدری
118.                       تاسیسات ساختمان رشته نقشه کشی معماری شاخه آموزش فنی و حرفه ای شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
119.                       تاسیسات ساختمان مجتبی طباطبایی (منبع کمکی)
 
*منابع بسیار مهم
*منابع مهم
 
 
 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up